Sunteti abonat(a) la newsletterul omikron.ro.
Adaugati adresa de email info@omikron.ro in Address Book pentru a primi in continuare newsletterul cu noutati de la
omikron.ro.

 

 

09 Februarie 2018

 

Noutați OmiKont – Modificări salarizare 2018

 

ATENȚIONARE (FOARTE IMPORTANT !!!):
Nu vă grăbiți cu calculul salariilor pe luna ianuarie 2018 dacă aveți concedii medicale sau dacă aveți salariați care au realizat venituri sub salariul minim pe economie corespunzător numărului de zile lucrătoare din lună în care contractul de muncă a fost activ.

În data de 08.02.2018 a fost adoptată ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.3, privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.125 din 8 februarie 2018.
Click aici pentru textul integral al Ordonaței

Această ordonanță vine cu precizări importante pentru calculul salariilor, retroactiv, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

Ordonanța la care facem referire vine cu modificări suplimentare asupra formulelor de calcul și pentru stabilirea unor eventuale sume deduse din contribuția de plată, astfel:

1.    Contribuția de asigurări sociale (CAS)

Articolul 139 alineatul (1), litera o) din Codul fiscal se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 139 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor

(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în alte state, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:

o) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale;

Astfel, a fost modificată formula de calcul a bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale, acolo unde această baza era reprezentată de 35% din salariul mediu brut (vezi mai jos forma anterioară a acestui enunț).

o) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pentru care baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale este suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical;

2.    Majorarea bazei de calcul a CAS și CASS la salariul minim pe economie

Conform art.146, alin.5(1), contribuția de asigurări sociale (CAS), datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, NU POATE FI MAI MICĂ decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului de zile în care contractul a fost activ (nu a fost suspendat), cu excepțiile de la această regulă, precizate în art.146, alin.5(1)-5(3). Ordonanța nr.3 din 8 februarie 2018 adaugă un nou alineat la acest articol, astfel:

5(4) În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată potrivit alin.(5) este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. 5(1), diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceeași modificare privește și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modificând alineatul 5(1) din art.168:

5(1) Prevederile art. 146 alin. 5(1)-5(4) se aplică în mod corespunzător.

3.    Stabilirea unor sume deductibile din contribuția de asigurări sociale de sănătate

Articolul I din Ordonanța de urgența nr.3/08.02.2018 se aplică salariaților care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați și virată la bugetul asigurărilor sociale de stat, în situația acestor salariați, se calculează după formula:

 

CASSreţinută = venit brut2018 – CASdatorată în 2018 – salariu netdecembrie2017

unde:

CASSreţinută = contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de către angajatori/plătitori din salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuţia calculată şi datorată conform dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

venit brut2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;

CASdatorată în 2018 = contribuţia de asigurări sociale, calculată şi reţinută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

salariu netdecembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuţiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017, unde acest “salariu brut” cuprinde salariul brut de încadrare şi elementele de natura veniturilor salariale care se acordă, în fiecare lună, conform contractului individual de muncă valabil în luna decembrie 2017.

Conform acestei formule se poate stabili o contribuție reținută (calculată conform formulei de mai sus) diferită decât cea datorată (calculată aplicând procentul de 10% asupra bazei de calcul), iar diferența pozitivă dintre contribuția datorată și cea reținută se evidenţiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112).

 

***************************************************************************************************************

IN CONCLUZIE, această OUG nr. 3/2018, reglementează baza de calcul a CAS la nivelul veniturilor obținute din concedii medicale, indiferent cine este plătitorul acestor venituri (societatea/angajatorul sau FNUAS/FAABMP) și elimină din sarcina asiguratului majorarea contribuțiilor sociale la nivelul salariului minim, acolo unde veniturile acestuia se situau sub acest plafon. S-au eliminat astfel situațiile neplăcute în care restul de plată devenea negativ, în anumite situații. Referitor la majorarea contribuțiilor sociale, corespunzător salariului minim pe economie, acolo unde veniturile salariaților se situează sub acest plafon, această majorare rămâne în vigoare, însă diferențele de plată dintre contribuțiile sociale calculate la salariile realizate și contribuțiile sociale calculate la nivelul salariului minim revin în sarcina angajatorului și vor fi suportate de către acesta.

***************************************************************************************************************

FOARTE IMPORTANT:

1. La momentul redactării acestei informări, NU AU FOST OPERATE în OmiKont modificările impuse de aplicarea Ordonanței de urgență nr.3/2018 !!! Înțelegem importanța și necesitatea urgentării realizării acestor modificări, însă trebuie să întelegeți că aceste modifcări sunt de amploare și nu pot fi realizate într-un timp foarte scurt. Vă asigurăm că depunem TOATE EFORTURILE pentru a opera aceste modificări în sistemul OmiKont în cel mai scurt timp posibil și vă vom anunța în momentul în care acestea vor fi disponibile.

2. Nici până în prezent, pe site-ul ANAF, NU ESTE DISPONIBILĂ versiunea actualizată pentru Declarația 112 !!! În plus, modificările operate de această Ordonanța vor modifica cu siguranță specificațiile de completare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112), specificații publicate în urmă cu doar cateva zile. Drept urmare, până la publicarea specificațiilor tehnice de generare a D112 (DUK Integrator), NU PUTEM EFECTUA modificările necesare în OmiKont pentru generarea Declarației 112.

 

 

Info OmiKont – date de contact

 

Pentru a lua legatura cu noi, puteti folosi numerele de telefon fix 031.42.55.892, respectiv 031.42.55.893, impreuna cu numerele de telefon mobil corespunzatoare astfel:

 

        COTFAS IONUT

0786.101.839

        DOBRE BIANCA

0786.101.840

Info update

 

 

Versiunile de update sunt disponibile in cadrul serviciilor de actualizari legislative si upgrade, pe baza de contract. In lipsa unui astfel de contract versiunile de update sunt disponibile DOAR contra cost. Incheierea unui astfel de contract va acorda dreptul de a descarca, instala si utiliza orice update pentru versiunile de OmiKont disponibile. In plus, pe langa aceste servicii, beneficiati de asistenta tehnica si suport din partea echipei noastre.

In situatia in care cumulati facturi neachitate, cu o intarziere mai mare de 30 de zile de la data emiterii facturii, accesul la aceste servicii va fi restrictionat, reluarea accesului facandu-se dupa ce se va face dovada achitarii tuturor restantelor la zi.

 

SC Omikron Software International SRL
CIF:
RO16474221
Reg.Comertului:
J40/8866/2004
Adresa de corespondenta:
Str.Vidin nr.54A, Etaj 2, Sector 2 Bucuresti 023789
Telefon: 031.42.55.892; 031.42.55.893
Fax: 031.81.79.915
e-mail: contact@omikron.ro

 

 

Daca nu vizualizati corect acest e-mail click aici.

 

Daca doriti sa nu mai primiti emailuri de la omikron.ro, trimiteti un e-mail cu subiectul DEZABONARE la info@omikron.ro.